Steel Backed PTFE Lined

Steel Backed PTFE lined bushings "ZU Bushing"

For shipping outside the US or modifications to stock parts call for custom quote 1-800-969-2721

The ASB line of steel backed PTFE lined bushings is a low cost, general purpose bearing product that provides excellent wear characteristics at high loads, speeds over a wide temperature range.

Designed to be self-lubricating bushings they are rolled bushings composed of a steel backing, for structural strength, with bonded layers of sintered bronze and PTFE for a maintenance free bearing surface.

The thin wall bearing design, excellent performance features, and low cost make this product one of the most popular self lubricating bearings in the industrial global marketplace.

They are available from stock in a wide range of sizes in both inch and metric specifications. Standard stock items are produced in sleeve bearing, flange bearing, and washer designs.

Special size or modifications to stock items are welcomed and available without delay.

Orders below $15 will incur a $10 low order fee.